Spotkania integracji wewnątrzpokoleniowej

Wspólne tańce, poznanie historii i działalności Stowarzyszenia Terraz Senioras oraz dzielenie się hobby jakim jest taniec to tematy spotkań integracji wewnątrzpokoleniowej, czyli dla osób 60+. Ze względu na sytuację epidemiczną jedno ze spotkań odbyło się online, ale dzięki temu powstał też podcast, więc szersza publiczność może zapoznać się z historią tańca w zespołach pani Małgorzaty i Krystyny. Udało nam się stworzyć seniorom okazję do zaprezentowania swojej działalności i wymiany doświadczeń
w przyjaznej atmosferze.

Podcast ze spotkania o tańcach: