Polityka prywatności

  1. Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest Fundacja Karuzela Aktywności z siedzibą przy ul. Szwajcarskiej 9/8, 20-861 w Lublinie, wpisana do rejestru przedsiębiorców  prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin z siedzibą w Świdniku, Wydział VI Gospodarczy, pod numerem KRS 0000427508, NIP: 7322170390.

Inspektorem ochrony danych jest Agata Frankowska, adres e-mail: kontakt@fundacjakaruzela.org.pl.

  1. Cel przetwarzania danych osobowych

Administrator przetwarza dane osobowe użytkownika w celu realizacji działalności statutowej. Użytkownik udostępnia swoje dane dobrowolnie. Dane są przechowywane przez czas, w jakim obowiązuje podstawa prawna zezwalająca na ich przechowywanie – np. zobowiązanie prawne do przetwarzania danych użytkownika na potrzeby sprawozdań projektowych. 

  1. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), OJ L 119, 4.5.2016, p. 1-88, dalej zwane: „rozporządzenie RODO”.

  1. Prawa przysługujące użytkownikowi

Użytkownik może w każdym momencie zażądać od administratora informacji dotyczącej zakresu przetwarzania danych osobowych, a także zlecić poprawienie, sprostowanie danych osobowych oraz cofnąć swoją zgodę na ich przechowywanie i przetwarzanie. 

  1. Powierzenie przetwarzania danych innym podmiotom

Administrator może powierzać przetwarzanie danych osobowych podmiotom współpracującym z administratorem w zakresie niezbędnych dla realizacji działań projektowych. Poza tymi celami dane osobowe użytkownika nie będą przekazywane innym podmiotom.

  1. Pliki cookies

Strona internetowa www.fundacjakaruzela.org.pl używa plików Cookiem do zbierania informacji o dostępie użytkownika do strony internetowej oraz jego preferencjach. Są one wykorzystywane m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania strony internetowej do indywidualnych potrzeb użytkownika.