Nasze działania w podziale na projekty, które uzyskały finansowanie ze źródeł zewnętrznych.

2021

Dofinansowano ze środków z budżetu państwa. Program wieloletni na rzecz osób starszych „Aktywni+”
Projekt realizowany dzięki wsparciu Miasta Lublin
Projekt realizowany dzięki wsparciu Miasta Lublin
Sfinansowano ze środków Fundacji ORLEN
Program „Moje miejsce na ziemi”

2020

Projekt zrealizowany dzięki wsparciu Miasta Lublin
Projekt zrealizowany dzięki wsparciu miasta Lublin w ramach Programu Wsparcia i Aktywizacji Społecznej Seniorów na terenie Miasta Lublin w latach 2016 -2020