Nasze działania w podziale na projekty, które uzyskały finansowanie ze źródeł zewnętrznych.

2021

Aktywni+ Srebrny Lublin
Dofinansowano ze środków z budżetu państwa. Program wieloletni na rzecz osób starszych „Aktywni+”
Kulturalne Zeszyty – Kawiarenka Kulturalna
Projekt realizowany dzięki wsparciu Miasta Lublin
Kawiarenka Kulturalna na Czechowie
Projekt realizowany dzięki wsparciu Miasta Lublin
Jeśli nie plastik to co? Fundacja ORLEN
Sfinansowano ze środków Fundacji ORLEN
Program „Moje miejsce na ziemi”

2020

Międzypokoleniowa Kawiarenka Kulturalna
Projekt zrealizowany dzięki wsparciu Miasta Lublin
Srebrny Lublin
Projekt zrealizowany dzięki wsparciu miasta Lublin w ramach Programu Wsparcia i Aktywizacji Społecznej Seniorów na terenie Miasta Lublin w latach 2016 -2020