O NAS

“Każdy ma prawo do szczęścia i swojego miejsca w społeczeństwie.”

Maria Grzegorzewska

Od 2015 roku prowadzimy regularne działania dla seniorów w Lublinie i na Lubelszczyźnie.
Od 2017 roku prowadzimy program edukacji kynologicznej My i Psy.

Celem statutowym Fundacji Karuzela Aktywności jest stymulowanie oraz wspieranie rozwoju społecznego, kulturalnego, psychicznego, fizycznego i duchowego człowieka w całym cyklu jego życia oraz aktywizacja społeczna i zawodowa poprzez działania edukacyjne i aktywizacyjne dzieci, młodzieży i dorosłych.

Najważniejszymi wartościami Karuzeli są aktywność, włączenie i wspieranie.

Nasz zespół tworzą:

AGATA

MAŁGORZATA

 

 

 

ANNA

KATARZYNA

SYLWIA

ANITA

Foto Martyny

MARTYNA

Nasze wartości

Aktywność

rozumiemy jako prawo i możliwość podejmowania działań, które wpływają na poprawę sytuacji człowieka. Aktywność to otwarty katalog działań – od prostego uczestniczenia w działaniach do samodzielnego ich organizowania i zapraszania do nich innych. Przeciwieństwem aktywności jest bierność, czyli odmowa udziału w jakichkolwiek działaniach.

Włączenie

to współuczestnictwo w przygotowywanej ofercie działań, prawo i możliwość do wyrażenia swojego zdania i opinii na temat określonego działania. Włączenie polega na tym, że uczestnicy działań są ich współorganizatorami, więc podmiotami, a nie przedmiotami działań Fundacji.

Wspieranie

to postawa nastawiona na codzienną pomoc uczestnikom. Wartość tą realizujemy poprzez interesowanie się ogólną sytuacją uczestników naszych działań i podejmowaniem interwencji jeśli jest taka konieczność np. regularny kontakt z osobami, które mają skłonność do depresji, Wspieranie to także bycie “akuszerką” pomysłów samych uczestników – stwarzanie przestrzeni do realizacji własnych pomysłów przez uczestników działań.

Fundacja jest członkiem
Klubu Odpowiedzialnego Biznesu

https://klubodpowiedzialnegobiznesu.pl Giełda Eventów

Zdobywali u nas doświadczenie

OLGA
OLGA
DAGNA
MAGDA
KINGA
Ewelina
EWELINA