Spotkanie międzynarodowe we Włoszech

Mimo wakacji realizacja projektu „Get ready! English for 60+” nabiera większego tempa. W dniach 30.06.2024 – 03.07.2024 odbyło się spotkanie międzynarodowe wszystkich organizacji biorących w nim udział, czyli Karuzeli Aktywności z Polski, LUETEB z Satriano we Włoszech oraz szkoły językowej EOI Carlota Remfrey z Linares w Hiszpanii. Tematem spotkania było wykorzystanie storytellingu w edukacji dorosłych ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb osób w wieku powyżej 60 roku życia. Nieodłącznym elementem spotkania była także praca nad rezultatami projektu, którymi będą program nauczania języka angielskiego w kontekście podróżniczym dla osób 60+ oraz 9 lekcji wideo kompatybilnych z programem.
W trakcie spotkania zatwierdziliśmy tematy poszczególnych lekcji, podzieliliśmy się pracą i odpowiedzialnością za poszczególne tematy, określiliśmy wytyczne jakościowe dla rezultatów oraz ustaliliśmy jak wykorzystamy metodę storytellingu w naszych rezultatach. Edukatorzy z każdej z organizacji zgłosili też uwagi, które są konieczne do uwzględnienia aby rezultaty projektu były jak najbardziej użyteczne w grupami 60+ np. wolne tempo mówienia podczas nagrań, występowanie pauz pomiędzy wypowiadanymi wyrazami i zdaniami, napisy w języku ojczystym aby osoby uczące się mogły też same pracować z materiałami. Ciekawym pomysłem okazało się nawiązywanie w ćwiczeniach do doświadczeń, które ze szkoły mają osoby powyżej 60 roku życia np. ćwiczenie zapisu w języku angielskim poprzez przepisywanie zdań.

Spotkanie międzynarodowe we Włoszech Read More »

Spotkanie robocze online

Z radością rozpoczęłyśmy realizację projektu „Przygotuj się! Angielski dla osób 60+/Get ready! English for 60+”. Możliwość organizacji spotkań roboczych online bardzo ułatwiają współpracę i szybkie ustalenie szczegółów dotyczących projektu. Mijający tydzień rozpoczęłyśmy więc od rozmowy z Isabel z Hiszpanii oraz Dianą i Giovanną z Luteb z Włoch o naszym projekcie. Ustaliłyśmy terminy wszystkich spotkań międzynarodowych.

Spotkanie robocze online Read More »

Start projektu „Get ready! 60+”

Od 1 marca 2024 do 31 sierpnia 2025 wraz z organizacjami partnerskimi z Hiszpanii i Włoch będziemy realizować projekt, którego tematem jest nauka języka angielskiego osób z grupy wiekowej 60+.

Celami projektu są:

  1. Wzmocnienie zdolności organizacji do współpracy międzynarodowej.
  2. Podniesienie jakości pracy osób pracujących z seniorami w zakresie nauczania języka angielskiego.
  3. Włączyć osób z mniejszymi szansami w integrację europejską i czerpanie ze wspólnego dziedzictwa wartości.
  4. Zwiększyć wykorzystanie narzędzi cyfrowych w edukacji dorosłych.
  5. Zwiększanie gotowości do zmniejszania śladu węglowego każdej z organizacji.

W ramach projektu odbędą się 4 spotkania międzynarodowe, w tym jedno online, 3 spotkania z formie tradycyjnej w każdym z uczestniczących krajów. Zostanie opracowanych 9 lekcji video do nauki języka angielskiego dla osób 60+ oraz program nauczania na poziomie A1 i A2. W ramach testowania materiałów oraz upowszechniania rezultatów w każdym z krajów odbędą się warsztaty lokalne w społecznościach. Na zakończenie projektu odbędzie się konferencja upowszechniająca rezultaty w Lublinie.

Panterami w realizacji projektu są LUETEB z Włoch oraz EOI Carlota Remfry z Hiszpanii.

Zapraszamy do śledzenia informacji o projekcie.

Start projektu „Get ready! 60+” Read More »