Spotkanie międzynarodowe we Włoszech

Mimo wakacji realizacja projektu „Get ready! English for 60+” nabiera większego tempa. W dniach 30.06.2024 – 03.07.2024 odbyło się spotkanie międzynarodowe wszystkich organizacji biorących w nim udział, czyli Karuzeli Aktywności z Polski, LUETEB z Satriano we Włoszech oraz szkoły językowej EOI Carlota Remfrey z Linares w Hiszpanii. Tematem spotkania było wykorzystanie storytellingu w edukacji dorosłych ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb osób w wieku powyżej 60 roku życia. Nieodłącznym elementem spotkania była także praca nad rezultatami projektu, którymi będą program nauczania języka angielskiego w kontekście podróżniczym dla osób 60+ oraz 9 lekcji wideo kompatybilnych z programem.
W trakcie spotkania zatwierdziliśmy tematy poszczególnych lekcji, podzieliliśmy się pracą i odpowiedzialnością za poszczególne tematy, określiliśmy wytyczne jakościowe dla rezultatów oraz ustaliliśmy jak wykorzystamy metodę storytellingu w naszych rezultatach. Edukatorzy z każdej z organizacji zgłosili też uwagi, które są konieczne do uwzględnienia aby rezultaty projektu były jak najbardziej użyteczne w grupami 60+ np. wolne tempo mówienia podczas nagrań, występowanie pauz pomiędzy wypowiadanymi wyrazami i zdaniami, napisy w języku ojczystym aby osoby uczące się mogły też same pracować z materiałami. Ciekawym pomysłem okazało się nawiązywanie w ćwiczeniach do doświadczeń, które ze szkoły mają osoby powyżej 60 roku życia np. ćwiczenie zapisu w języku angielskim poprzez przepisywanie zdań.