PROJEKT SREBNY LUBLIN – AKTYWN+

DOFINANSOWANO  ZE ŚRODKÓW Z  BUDŻETU PAŃSTWA 
PROGRAM WIELOLETNI NA RZECZ OSÓB STARSZYCH
“AKTYWNI+”
Srebrny Lublin
DOFINANSOWANIE  59 073 zł  CAŁKOWITA WARTOŚĆ 68 573 zł

Cele projektu „Srebrny Lublin”

1. Kształtowanie pozytywnego i adekwatnego wizerunku aktywnego seniora zarówno wśród innych seniorów jak i osób młodszych, poprzez działania: podcast robiony przez seniorów, film pokazujący to co łączy seniorów i osoby młodsze, spotkania międzypokoleniowe, warsztaty komunikacji i filmowe, podsumowanie projektu.
2.Zwiększenie wiedzy 40 seniorów na temat zmian związanych z procesem starzenia się poprzez działania: podcast, spotkania ze specjalistami,
3. Zwiększenie zaangażowania społecznego 20 seniorów na rzecz kształtowania pozytywnego wizerunku osób 60+ w przestrzeni publicznej oraz edukowanie o starzeniu się poprzez: warsztaty komunikacji/porozumiewania się, podcast, film i warsztaty filmowe, spotkania międzypokoleniowe,
podsumowanie projektu.

Realizowane działania
1. Szkolenie z komunikacji/ porozumiewania się

Szkolenie będzie dotyczyło poprawy umiejętności porozumiewania się i komunikacji między ludźmi ze szczególnym położeniem nacisku na porozumiewanie się międzypokoleniowe, dostrzeganie i rozumienie różnych punktów widzenia, dostrzeganie punktów wspólnych, nie jedynie punktów różniących w dyskusji. Szkolenie ma przygotować seniorów do współprowadzenia rozmów i dyskusji w ramach podcastu oraz efektywnego
planowania i udziału w spotkaniach międzypokoleniowych.
Zakres szkolenia obejmie:

 • zasady komunikacji i porozumiewania się,
 • bariery komunikacyjne i ich eliminacja,
 • precyzyjne wyrażanie myśli,
 • zadawanie pytań i słuchanie odpowiedzi,
 • umiejętność zadawania pytań w interesie innych osób,
 • rozumienie jak kontekst (np. wiek, sytuacja życiowa itp.) wpływa na
  rozumienie komunikatu,
 • porozumiewanie się mimo różnych opinii,
 • techniki manipulacji w dyskusji – jak się ich ustrzec,
 • wpływ intencji mówiącego i słuchającego na rozumienie komunikatu.
  Szkolenie będzie miało formę warsztatów, czyli praktycznych ćwiczeń, które pozwolą uczestnikom także na nabywanie doświadczeń w porozumiewaniu się. Efekty szkolenie uczestnicy będą wykorzystywać także podczas spotkań międzypokoleniowych, których celem będzie nie tylko zrozumienie starszych przez młodszych, ale także rozumienie ludzi młodych przez seniorów.

2. Podcast dla seniorów Srebrny Lublin

Działanie to będzie polegało na prowadzeniu regularnych audycji dla seniorów w ramach podcastu Srebrny Lublin. Podcast to asynchroniczne radio, czyli audycje podcastowe mają formę dźwiękową. Będzie to cykl audycji przygotowywanych i współprowadzonych przez seniorów. W ramach cyklu audycje podzielimy na zakresy tematyczne:

 • inspirujące postacie – chcemy przedstawić sylwetki aktywnych seniorów, którzy działają w Lublinie i na Lubelszczyźnie robiąc ciekawe rzeczy, które mogą zainspirować innych seniorów np. taniec w zespole tanecznym 60+, pisanie wierszy i odkrywanie w sobie poety, pisanie opowiadań, pisanie bloga podróżniczego, uprawianie ogrodu, tworzenie pięknych, rękodzielniczych rzeczy. Nasi bohaterowie opowiedzą o swoich działaniach oraz o tym jak odkrywali w sobie nowe zainteresowania, co musieli pokonać aby móc je wykonywać, czy wiązało się to z jaką ich przemianą wewnętrzną. Wszystko po to, aby potencjalny słuchacz mógł się z taką postacią zidentyfikować. W ramach cyklu przedstawimy min. 7 postaci,
 • inspirujące rozmowy – będą to rozmowy seniorów prowadzone ze specjalistami takimi jak psycholog, fizjoterapeuta, dietetyk, lekarze różnych specjalności, osoby, które zajmują się profilaktyką zdrowotną; cykl ten będzie korespondował z innym działaniem projektowym, czyli spotkaniami ze specjalistami, które będziemy nagrywać i udostępniać publicznie także w ramach podcastu; celem tego cyklu jest zdobywanie wiedzy na temat zmian związanych z procesem starzenia się radzeniu sobie z tymi zmianami oraz radzeniu sobie w sytuacji przewlekłego stresu i ograniczonych kontaktów społecznych wynikających z obecnie trwającej epidemii, w tym cyklu nie tylko seniorzy bezpośrednio uczestniczący w projekcie będą mogli zadawać pytani specjalistom, ale zaprosimy do zadawania pytań także słuchaczy.

3. Spotkania ze specjalistami

Spotkania ze specjalistami zajmującymi się zmianami wynikającymi z procesu starzenia oraz ich opóźnianiem lub łagodzeniem.
Tego typu spotkania cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem dlatego planujemy przeprowadzić się aż 16. Planujemy zorganizować
spotkania dotyczące zagadnień:

 • ciało – w tym bloku odbędą się spotkania z lekarzami, rehabilitantami i fizjoterapeutami, dietetykiem, którzy zajmują się dolegliwościami związanymi z procesem starzenia się ciała, celem spotkań będzie przedstawienie samego procesu starzenia się, najczęstszych dolegliwości i sposobów zapobiegania im, rozróżnienie które zjawiska są związane ze starzeniem się, a które z brakiem dbałości o siebie i prowadzeniem niezdrowego trybu życia. Planujemy 6 spotkań z bloku dotyczącego starzenia się ciała.
 • psychika – w tym bloku zaprosimy na spotkania psychologa, przewidujemy 6 spotkań z tym specjalistą; z naszych doświadczeń wynika że wśród seniorów jest bardzo duże zapotrzebowanie na rozmowy z psychologami dotyczące tego jak radzić sobie ze stresem, lękiem przed chorobą lub śmiercią, odnajdowaniem się we współczesnym świecie, dlatego planujemy 6 spotkań,
 • umysł – w tym bloku spotkania będą dotyczyły utrzymywania sprawności umysłowej, ćwiczenia pamięci, uwagi gdyż są to deficyty, na które seniorzy skarżą się w związku z procesem starzenia się, spotkania te będę odbywały się z psychologami i pedagogami zajmującymi się problematyką osób dorosłych, planujemy 4 spotykania z tego bloku.

4. Spotkania międzypokoleniowe

4 spotkania międzypokoleniowe ze studentami pracy socjalnej Wydziału Pedagogiki oraz studentami kierunków kulturoznawstwa i technologii cyfrowych w animacji kultury Wydziału Humanistycznego UMCS. Celem spotkań będzie łamanie stereotypów na temat seniorów wśród studentów oraz pokazywanie prawdziwego wizerunku seniora. Drugim z celów będzie poznanie młodych ludzi przez samych seniorów, tak aby także oni mieli większe zrozumienie dla ludzi młodych, a przez to czuli się bardziej bezpiecznie w świecie codziennym. Spotkania, które będą miały formę warsztatową będę przygotowywane przez samych seniorów, których wspomagać będzie animatorka.

5. Film i warsztaty filmowe

Stworzenie krótkometrażowego filmu, które celem będzie pokazanie podobieństwa osób 60+ i osób młodszych między sobą. Pomysł filmu osadza się na pokazaniu dnia z życia osoby młodszej i osoby 60+. Zestawienie wydarzeń z tego jednego dnia, które będą pokazywały że osoby młodsze i osoby 60+ mają te same potrzeby i dążenia, cenią te same wartości tylko wyrażają lub realizują je w inny sposób. W pisanie scenariusza filmu oraz jego realizację zaangażujemy seniorów, którzy najpierw wezmę udział w warsztatach z tworzenia filmu. W ramach warsztatów seniorzy poznają konstrukcję filmu, zasady pisania scenariuszy i scenopisu oraz stworzą wspólnie scenariusz filmu. Warsztaty będą trwały 10 godzin.

AKTUALNOŚCI Z PROJEKTU