Warsztaty muzyczne – Opera (LUETEC, ERASMUS 60+)

english below

warsztaty o nauce Opery.
Lekcja-koncert do zaangażowania i interakcji z uczestnikami.
Podejście edukacyjne dla uczniów 60+.

Puccini i jego dzieła, jego kobiety, innowacje wielkiego kompozytora w światowym krajobrazie lirycznym.
Musetta, Turandot, Madame Butterfly, Tosca:
Klasa – wysoka jakość pokazu.
Nasza podróż po Operze trwa dalej.

workshop about learning Opera.
Lesson-concert to involve and interact with participants.
Education approach for studente 60+.

Puccini and his works, his women, the innovations of the great composer in the world lyrical landscape.
Musetta, Turandot, Madame Butterfly, Tosca:
Class – high quality of the show.
Our journey through the Opera House continues.