Warsztaty muzykoterapeutyczne dla lokalnych grup

Od kwietnia 2024 roku realizujemy projekt „Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób starszych poprzez wspieranie różnorodnych form ich aktywizacji (realizacja Wojewódzkiego Programu na Rzecz Osób Starszych na lata 2021 – 2025)”, w którym zaproponowałyśmy cykl warsztatów dla lokalnych grup osób 60+ ze Strzyżewic, Jakubowic i Biłgoraja. W maju w każdej z grup odbyły się warsztaty muzykoterapeutyczne z Anitą Łucjan-Kowalską, muzykoteraputką, dzięki której osoby uczestniczące poznały i tańce i wspólne muzykowanie. Wszystkim osobom warsztaty bardzo się podobały i oczywiście, proszę o więcej.