Start projektu „Get ready! 60+”

Od 1 marca 2024 do 31 sierpnia 2025 wraz z organizacjami partnerskimi z Hiszpanii i Włoch będziemy realizować projekt, którego tematem jest nauka języka angielskiego osób z grupy wiekowej 60+.

Celami projektu są:

  1. Wzmocnienie zdolności organizacji do współpracy międzynarodowej.
  2. Podniesienie jakości pracy osób pracujących z seniorami w zakresie nauczania języka angielskiego.
  3. Włączyć osób z mniejszymi szansami w integrację europejską i czerpanie ze wspólnego dziedzictwa wartości.
  4. Zwiększyć wykorzystanie narzędzi cyfrowych w edukacji dorosłych.
  5. Zwiększanie gotowości do zmniejszania śladu węglowego każdej z organizacji.

W ramach projektu odbędą się 4 spotkania międzynarodowe, w tym jedno online, 3 spotkania z formie tradycyjnej w każdym z uczestniczących krajów. Zostanie opracowanych 9 lekcji video do nauki języka angielskiego dla osób 60+ oraz program nauczania na poziomie A1 i A2. W ramach testowania materiałów oraz upowszechniania rezultatów w każdym z krajów odbędą się warsztaty lokalne w społecznościach. Na zakończenie projektu odbędzie się konferencja upowszechniająca rezultaty w Lublinie.

Panterami w realizacji projektu są LUETEB z Włoch oraz EOI Carlota Remfry z Hiszpanii.

Zapraszamy do śledzenia informacji o projekcie.