Erasmus + – pierwsze spotkanie międzynarodowe

english below

Pierwsze spotkanie międzynarodowe już za nami. Fundacja Karuzela Aktywności  (Polska) i LUETEC (Włochy) zaprezentowały swoje działania i osiągnięcia w pracy z seniorami. Poznaliśmy się, ustaliliśmy harmonogram działań w ramach projektu Creative 60+. Zaplanowaliśmy także dalsze działania w ramach projektu Creative 60+. Bardzo dziękujemy za spotkanie i cieszymy się z naszej współpracy.

The first international meeting is behind us. Fundacja Karuzela Aktywności (Poland) and LUETEC (Italy) presented their activities and achievements in working with seniors. We got to know each other, agreed a schedule of activities under the Creative 60+ project. We have also planned further activities under the project. Thank you very much for the meeting and we look forward to our cooperation.