Druga grupa seniorów rozpoczęła warsztaty w ramach programu KREATYWNI 60+

Kolejna grupa rozpoczęła lokalne warsztaty. Warsztaty hybrydowe w Gminnej Bibliotece Publicznej w Borzechowie.

Another group started local workshops. Hybrid workshops at Gminna Biblioteka Publiczna w Borzechowie.