Nagrywanie słuchowiska

Tworzenie słuchowiska to nie bułka z masłem! Wymaga zaangażowania wielu osób, a także intensywnej pracy na każdym etapie jego powstawania: od pisania scenariusza, przez nagrywanie odcinków, na montażu kończąc. Tym większa jest duma z powstałego dzieła! Dzięki ogromnym pokładom kreatywności, pracowitości oraz wytrwałości uczestników – seniorów i studentów – możecie razem z nami cieszyć się pierwszymi efektami pracy 🙂 Zapraszamy do przejrzenia poprzednich wpisów, gdzie można znaleźć cały odcinek do posłuchania 🙂

Kulturalne Zeszyty z Maciejem

W kolejnym, drugim bloku zajęć „Kulturalne Zeszyty” królowało słowo. Co tak naprawdę możemy nazwać literaturą, a czego nie? Jaki jest schemat opowieści? I jak skutecznie szukać prawdy w fikcji? Na te oraz wiele innych pytań wspólnymi siłami poszukiwali odpowiedzi uczestnicy warsztatów wraz z prowadzącym – Maćkiem 🙂 Projekt „Miasto Kultury – Kulturalne Zeszyty”, zrealizowany dzięki wsparciu Miasta Lublin, Europejska Stolica Młodzieży 2023

055: „Widziała Pani?!” odc.1 – SŁUCHOWISKO MIĘDZYPOKOLENIOWE

Zapraszamy do słuchania międzypokoleniowego słuchowiska „Widziała Pani?!”. Tematem słuchowiska jest dyskryminacja ze względu na wiek. Dyskryminacja to odbierania komuś prawa do realizowania określonych działań tylko z powodu jego wieku. Na co można być za starym? Na co można być za młodym? Czy seniorce 60+ wypada zrobić sobie tatuaż? Komu wypada mieć młodszego męża?

scenariusz: Anna Kożuch
reżyseria i montaż: Agata Frankowska

Drugi spacer kreatywny w Lublinie

english below

25 października odbył się drugi spacer kreatywny. Tym razem seniorzy mieli pozować jak postacie na wybranych przez nich grafikach. Jak dokładnie udało im się to odtworzyć? Oceńcie sami:)

On October 25, a second creative walk took place. This time, seniors were supposed to pretend to be the heroes of the graphics they chose. How exactly did the participants manage to repeat the positions in the photos? Rate it 🙂

Pierwsze lokalne warsztaty, czyli spacer kreatywny w Lublinie

[english below]

We wtorek w Karuzeli rozpoczęliśmy warsztaty lokalne dla lokalnych uczestników z Lublina. Nowa grupa 60+ przetestowała pierwszy scenariusz kreatywnych spacerów. Tematami spotkania były mandale i wzajemne poznanie się. Każda osoba wykonała przynajmniej jedną mandalę i podzieliła się informacjami o sobie z resztą spacerowiczów. Do zobaczenia następnym razem!

On Tuesday in Karuzela we started local workshops for local participants from Lublin. New group of 60+ tested first creatives walks script. Mandalas and knowing each other were these meeting subjects. Every person made at least one mandala and share information what it is said about herself with rest of walkers. See you next time!

Kulturalne Zeszyty z Magdaleną

Zakończył się pierwszy blok „Kulturalnych Zeszytów”. Prowadząca, Magda, zabrała uczestników w podróż pełną nieoczywistych skojarzeń, twórczych rozważań oraz wychodzenia poza schemat. Zrealizowane tematy to m. in.: fotografia, kultura remiksu, kolaż poetycki. Projekt „Miasto Kultury – Kulturalne Zeszyty”, zrealizowany dzięki wsparciu Miasta Lublin, Europejska Stolica Młodzieży 2023

Warsztaty muzyczne – Opera (LUETEC, ERASMUS 60+)

english below

warsztaty o nauce Opery.
Lekcja-koncert do zaangażowania i interakcji z uczestnikami.
Podejście edukacyjne dla uczniów 60+.

Puccini i jego dzieła, jego kobiety, innowacje wielkiego kompozytora w światowym krajobrazie lirycznym.
Musetta, Turandot, Madame Butterfly, Tosca:
Klasa – wysoka jakość pokazu.
Nasza podróż po Operze trwa dalej.

workshop about learning Opera.
Lesson-concert to involve and interact with participants.
Education approach for studente 60+.

Puccini and his works, his women, the innovations of the great composer in the world lyrical landscape.
Musetta, Turandot, Madame Butterfly, Tosca:
Class – high quality of the show.
Our journey through the Opera House continues.

II spotkanie międzynarodowe projektu „Kreatywni 60+”

english below

Za nami drugie spotkanie międzynarodowe w ramach projektu „Kreatywni 60+”. Tym razem grupa 5 osobowa z naszej Fundacji gościła w Neapolu u partnera projektu Libera Università Europea Luetec. To były 3 bardzo intensywne dni, w czasie których omawialiśmy postępy projektu, które już udało nam się osiągnąć, rozmawiałyśmy o pomysłach na wykonanie poszczególnych działań np. jak zwiększyć jeszcze ich jakość. Zaplanowałyśmy także kolejne działania. Przetestowałyśmy dwa scenariusze warsztatów kreatywnych, które są jednym z rezultatów projektu i podzieliłyśmy się naszymi wrażeniami. Wzięłyśmy także udział w warsztatach międzypokoleniowych. To bardzo ważny dla nas czas, dzięki któremu i Karuzela i poszczególne osoby w naszej ekipie zdobywają nowe doświadczenia, w tym współpracy międzynarodowej.

Spotkanie było działaniem projektu „KREATYWNI 60+. Nowy model pracy z seniorami oparty na kreatywności i uczestnictwie w kulturze”, który jest współfinasowany przez Unię Europejską.


The second international meeting within the framework of the „Kreatywni 60+” project is behind us. This time, a group of 5 people from our Foundation visited Naples with the project partner Libera Università Europea Luetec. These were 3 very intense days, during which we discussed the progress of the project that we have already achieved, we talked about ideas for the implementation of individual activities, e.g. how to increase their quality. We have also planned the next steps. We tested two scenarios of creative workshops, which are one of the project results, and shared our impressions. We also participated in intergenerational workshops. This is a very important time for us, thanks to which the Carousel and individuals in our team gain new experiences, including international cooperation.

The meeting was an activity of the project „CREATIVE 60+. A new model of working with seniors based on creativity and participation in culture”, which is co-financed by the European Union.