Upowszechnianie rezultatów działań KREATYWNI 60+

english below

Z okazji Tygodnia Pracy Socjalnej na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie odbyło się Forum Organizacji Pozarządowych. Podczas wydarzenia koordynatorka projektu KREATYWNI 60+ opowiedziała m.in. o jego realizacji – kreatywnych spacerach i hybrydowych warsztatach kreatywno-artystycznych

On the occasion of the Social Work Week, the Forum of Non-Governmental Organizations was held at Maria Curie Sklodowska University in Lublin. During the event, the coordinator of the CREATIVE 60+ project talked, among other things, about its implementation – creative walks and hybrid creative-art workshops