Szkolenie kadry ze stosowania metody storytellingu

Projekt „Rozwijamy się razem” to nie tylko mobilności uczestników edukacji dorosłych, ale także szkolenie kadry z nimi pracującej. 3 osoby uczestniczyły w szkoleniu dotyczącym stosowaniu storytellingu w edukacji dorosłych. Obecnie osoby, które wyjeżdżały na szkolenie przygotowują szkolenie wewnętrzne dla pozostałych osób z kadry Karuzeli, które nie mogły uczestniczyć w mobilności wyjazdowej. W ramach szkolenia będziemy także opracowywać plan wprowadzenia rezultatów mobilności do codziennej pracy edukacyjnej z osobami dorosłymi w Karuzeli.