Dogoterapia dla dzieci – lęk przed psami

Jeśli Twoje dziecko odczuwa lęk przed psami np. w czasie spaceru piszczy lub ucieka na widok psa, zmienia stronę po której idzie, płaczę w towarzystwie psa, zapraszamy na indywidualne zajęcia terapeutyczne, których celem jest pomoc dziecku i wyposażenie go w umiejętności, które pomogą przezwyciężyć mu ten lęk.

Dla kogo?
Dzieci w każdym wieku
Co będziemy robić:
Zajęcia terapeutyczne obejmują poznanie dziecka, jego zasobów i trudności w radzeniu sobie z lękiem przed psami. Część edukacyjną, która obejmuje poznawanie zachowań psów. Część terapeutyczną, która obejmuje ćwiczenie technik relaksacyjnych i strategii radzenia sobie z lękiem, spotkania i ćwiczenia z różnymi psami, aby dziecko zbierało dobre doświadczenia. Osiągnięcie sukcesu wymaga odbycia zazwyczaj od 10 do 20 spotkań, chociaż jest to bardzo zależne od uczestnika – jednym pokonanie lęku przychodzi szybciej, innym wolniej. Dla każdego dziecka opracowywany jest indywidualny plan pracy, który jest modyfikowany na podstawie postępów.
W przypadku lęku uogólnionego, zajęcia dogoterapeutyczne są jedynie formą wspomagania terapii prowadzonej przez psychologa.

Terminy zajęć:
Zajęcia odbywają się w soboty od godz. 9:00 do 12:00 – w zależności od grafiku.

Miejsce realizacji: siedziba Fundacji ul. Górska 9/403, Lublin

Prowadząca: Agata Frankowska, pedagog specjalny, dogoterapeutka

Koszty:
– od 80,00 do 100,00 zł za zajęcia – płatne gotówką lub przelewem na konto bankowe
dane do wpłat:
Fundacja Karuzela Aktywności
nr konta 04 1750 0012 0000 0000 2762 7765
tytuł płatności: Dogoterapia+ imię dziecka

Zapisy i szczegóły:
pod nr 509 452 187
www.myipsy.pl

pies z zabawką

1 thought on “Dogoterapia dla dzieci – lęk przed psami”

  1. Pingback: Wakacje 2021 – półkolonie dla dzieci 6 – 11 lat – Fundacja Karuzela Aktywności

Comments are closed.